Tariximiz bizim üçün dərs olmalıdır.Heydər Əliyev

Şahbazova Nigar Əli qızıMütəxəssislər

Şahbazova Nigar Əli qızı Böyük laborant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gözün vitreoretinal carrahiyəsi

Təhsil:

N.Narimanov adına Azarbaycan Tibb Universiteti

Təkmilləşmə kursları:

Helmqols adına Moskva elmi-tədqiqat göz xəstəliklari institutu

S. Fedorov adına “Gözün mikrocarrahiyəsi” institutu

Latviya Universitetinin tibb fakultəsinin oftalmologiya şöbəsi

 

Gözün vitreoretinal cərrahiyyə bölməsi

Aparılan cərrahi əməliyyatlar:

1. 23 və 25 g arxa vitrektomiya
2. Skleral ploblama
3. Kataraktanın fakoemulsifikasiya üsulu ilə ekstraksiyası
4. Kombinə əməliyyatlar: arxa vitrektomiya + kataraktanın fakoemulsifikasiya üsulu ilə ekstraksiyası, skleral plomblama + arxa vitrektomiya + kataraktanın fakoemulsifikasiya üsulu ilə ekstraksiyası
5. İntravitreal anti VEGF və steroid inyeksiyaların yeridilməsi

Müalicə olunan patologiyalar:

Torlu qişanın reqmatogen qopmasının cərrahi müalicəsi
1. Şəkərli diabetin göz dibi fəsadlarının (torlu qişanın traksion qopması, hemoftalm) cərrahi müalicəsi
2. Preretinal intrerfeysin patologiyasının (epiretinal membran, makulyar yırtıq, vitreomakulyar traksiyalar) cərrahi müalicəsi
3. Travmadan sonraki fəsadların (hemoftalm, gözdaxili yad cism, torlu qişanın qopması) cərrahi müalicəsi
4. Katarakta əməliyyatı zamanı və sonrası baş verən fəsadların (büllurun və büllur kütlələrinin göz dibinə düşməsi, intraokulyar linzanın göz dibinə düşməsi, ekspulsiv hemorragiya) cərrahi müalicəsi
5. Şəkərli diabetin göz dibi fəsadları və göz dibinin damar xəstəlikləri zamanı intravitreal inyeksiyalarla müalicəsi

Cihazlar haqqında məlumat verilib.