Tariximiz bizim üçün dərs olmalıdır.Heydər Əliyev

Nəzərli Ceyhun Anubət oğluMütəxəssislər

Nəzərli Ceyhun Anubət oğlu Direktor müavini
Rəhbərlik