Tariximiz bizim üçün dərs olmalıdır.Heydər Əliyev

Cəlilova Sevinc Hüseyn qızıMütəxəssislər

Cəlilova Sevinc Hüseyn qızı Həkim-oftalmoloq

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qlaukoma şöbəsi

Təhsil:

1992-1998 AzərbaycanTibb Universiteti müalicə- profilaktika 2 fakültəsi

1998-1999 - İnternatura - Umnisə Musabəyli adına Sumqayıt rayonlararası göz xəstəxanasında 

01-31.12.2010 - Türkiyə Çukuroba Universitetində (Adana) qlaukoma üzrə rotorvasion

01.06-31.07.2013 - “Aravind Eye Hospitalda (Hindistan, Madurai) ICCE və SICS” kursu

 

İş təcrübəsi:

Qlaukomanın diaqnostikası,konservativ  və cərrahi müalicəsi

 

Qlaukoma şöbəsi

MÜAYİNƏ ÜSULLARI: 

1. Vizometriya (HUVITZ Chart Projector CCP-3100)
2. Tonometriya (FT- 1000 TOMEY), Maklakov üsulu ilə
3. Biomikroskopiya (TOMEY TSL-5000)
4. Qonioskopiya (4 güzgülü Van- Boyningen)
5. Paximetriya (Sonomed PacScan 300-p)
6. Perimetriya (HFA II Carl Zeiss),
7. Biomikrooftalmoskopiya (Ocular Hiqh Maq 78 D )
8. Optik koherent tomoqrafiya (Stratus OCT)
9. HRT (Heidelberg retina tomografiya)

 

CƏRRAHİ MÜALİCƏLƏR

1. Sinustrabekulektomiya + Fakoemulsifikasiya + süni büllurun implantasiyası
2. Sinustrabekulektomiya + Kataraktanın ekstrakapsulyar ekstraksiyası + süni büllurun implantasiyası
3. Sinustrabekulektomiya +  (mitomisin, oloqen) ilə
4. Trabekulektomiya + trabekultomiya
5. “Axmed valve” implantasiyası
6. STARflo drenajının implantasiyası
7. Dəlib-kecməyən  sklerektomiya
8. Selektiv lazer trabekuloplastika
9. Diod-lazer transskleral siklokoaqulyasiya
10.Fakoemulsifikasiya+süni büllurun implantasiyası
11.Kataraktanın ekstrakapsulyar ekstraksiyası+ süni büllurun implantasiyası