Tariximiz bizim üçün dərs olmalıdır.Heydər Əliyev

Ağayeva Tamilla Sultan qızı Mütəxəssislər

Ağayeva Tamilla Sultan qızı Aparıcı elmi işçi, tibb üzrə fəlsəfə doktoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tor qişanın və görmə sinirin patologiyası şöbəsi

Təhsil:

1957 - N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb İnstitutu

1964 - Azərbaycan Dövlət Həkimləri təkmilləşdirmə İnstitutunda 6 aylıq ixtisaslaşma kursu

1966 - Ordinatura - Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunda

1966 - Aspirantura - Azərbaycan Elmi Tədqiqat Göz Xəstəlikləri İnstitutunda 

1984 - Ümumittifaq HTİ həkim-professor Heyyətinin Azərbaycan Elmi Tədqiqat Göz xəstəlikləri İnstitutunda «Избранные вопросы  Офтальмологии» adlı  bir aylıq səyyar kurs

2010 - Conference With international participation Ophthalmosurgery Simpozium EAST-WEST UFA                                                           

2012 - Uçastnika-nauçno-praktiçeskoy konferensii po oftalmoxirurqii s mejdunarodnım uçastiyem VOSTOK - ZAPAD

 

İş təcrübəsi:

1964-cü ildə Gəncə şəhəri 3 saylı Birləşmiş uşaq xəstəxanasında əvvəlcə sahə həkimi ,sonra göz həkimi vəzifəsində çalışmışdır.

 

 

Tor qişanın və görmə sinirin patologiyası şöbəsi