Tariximiz bizim üçün dərs olmalıdır.Heydər Əliyev

Abdullayev Elçin Ərzulla oğluMütəxəssislər

Abdullayev Elçin Ərzulla oğlu Optik