Tariximiz bizim üçün dərs olmalıdır.Heydər Əliyev

Plan-iqtisad, maliyyə və mühasibatlıq şöbəsiŞöbələr